Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2014

cruelwoman2
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viamindQfuck mindQfuck
cruelwoman2
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— G.B. Shaw
Reposted fromte-quiero te-quiero viamindQfuck mindQfuck

July 10 2014

cruelwoman2

June 25 2014

cruelwoman2
cruelwoman2
3284 2fca 390
cruelwoman2
Zainteresowania? Języki obce. Najlepiej męskie.
Reposted fromthesmajl thesmajl vianotthesame notthesame

June 20 2014

cruelwoman2
Robisz mi kolejną dziś awanturę, że jestem rozkojarzony i do niczego nie mam głowy. Tak jakby to była moja wina, jakbym nie stracił głowy przez ciebie! To może mi powiesz, z czyjego powodu ciągle myślę o twoich ustach, udach, piersiach? Z mojego czy z twojego? Czy to ja mam takie oczy, jak dwa zielone jeziora, w których przepada się bez wieści? Czy to dziwne, że w nich przepadłem? Sam się nie mogę odnaleźć - dzwoniłem wszędzie: na policję, do psychiatryka i biura rzeczy znalezionych. Nigdzie mnie nie ma. Tak, tak, nie patrz tak na mnie zdziwionym wzrokiem! Jesteś typem dziewczyny, dla której można stracić głowę i nawet nie spostrzec tej straty. Najpierw przychodzisz taka piękna, a potem wszystko jest na mnie…
— Piotr Adamczyk
Reposted fromcoffeepleasure coffeepleasure viazoo zoo

May 16 2014

cruelwoman2
nie wiemy - jeszcze - jak wiele kosztuje miłość. byłyśmy zakochane w samej idei miłości. chciałyśmy się przekonać, czy nam pasuje.
— Myślę, że Cię kocham
Reposted fromzoo zoo

May 08 2014

cruelwoman2
9161 5171 390
cruelwoman2
via: tumblr
cruelwoman2
4128 392d 390
Reposted fromhazels hazels viaimunpredictable imunpredictable
cruelwoman2
9359 318e 390
Popularne pleonazmy
Reposted fromreksi0 reksi0 viagabunia gabunia
cruelwoman2
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho
— Kolory tamyego lata/cały Ty
Reposted fromtake-care take-care viagabunia gabunia
cruelwoman2
8563 0585 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viatosiaa tosiaa
cruelwoman2
Nie kupujmy
nieba
na kredyt,
nie planujmy
szczęścia
ni biedy,
nie grajmy w dwa życia jak w kości,
tylko dajmy, dajmy, dajmy się zaskoczyć miłości.
— A. Osiecka
Reposted frompauza pauza
cruelwoman2
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viagabunia gabunia
cruelwoman2
Po prostu boję się, że będę sama, że nie będę miała z kim porozmawiać o tym, co mi się wydaje. No, ale wszystko sprowadza się do lęku, że oszaleję albo że niedługo umrę.
— K. Nosowska
cruelwoman2
8299 6353 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl